Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Ngày 07/8/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT quy định về tiêu ...